FIGYELŐ ÉPÍTÉSZETI DÍJ 2002
www.epiteszforum.hu
Főoldal Irodaházak és igazgatási épületek Turisztikai létesítmények Betonépítészeti Különdíj
1500 m2-nél nagyobb közösségi célú létesítmények 1500 m2-nél kisebb közösségi célú létesítmények
1500 m2-nél nagyobb közösségi célú létesítmények
 
Erzsébet téri Kulturális Központ és Park
Budapest, Erzsébet tér 0.
Építészet:

Firka Építész Stúdió Kft - Rumi Imre

Építtető: NKÖM megbízásából a Budai Várgondnokság Kht

Előzmények:

A helyszín beépítésének legújabb kori - a Kormány, mint építtető és a Főváros, mint a telek tulajdonosa - megállapodása alapján, a Nemzeti Színház kivitelezésével kezdődött.
Az alapozási és mélyépítési munkák elkészültével azonban a Kormány, a költségekre való tekintettel, 1998 novemberében leállította a beruházást, és a terület végleges rendezése érdekében újabb tárgyalásokat kezdett a Fővárossal.

Helyszín – Program:

Az egyeztetéseket 2000 márciusában lezáró konszenzus kimondta, hogy az Erzsébet tér szintje alatt elkészült műszaki létesítményeket oly módon kell hasznosítani kulturális központ és kiegészítő egységek céljára, hogy a felszínen e közben egy városi dísztér és közpark egységét biztosító terület jöjjön létre, mely a meglévő Erzsébet téri városi parkhoz szervesen kapcsolódjon, és ezáltal a meglévő városi parkkal együtt a belváros legnagyobb egységes zöldfelülete jöjjön létre.
A park és az elkészült alaplemez közötti terek vonatkozásában – a megegyezés szellemében kiírt országos, nyilvános és titkos építészeti tervezési versenypályázat programja– kulturális központ létesítését határozta meg, mely a későbbi üzemeltetést elősegítő üzleti jellegű étterem és eladótér mellérendelésével egészült ki.

Tervezői koncepció:

A tervpályázaton nyertes pályaművünk legfontosabb gondolata volt, úgy kialakítani a Kulturális Központot és a fölé épülő park építészeti képét, hogy az egyben a legjobb városépítészeti megoldást adja a történeti Erzsébet tér, Deák tér, valamint az építendő park 4 hektáros belvárosi zöld felületére.
Az elkészült alapszerkezeteket figyelembe vevő létesítmény funkcionális rendje szervesen kapcsolódik a felszíni park erővonalaihoz.
Fő megközelítési iránya a Deák tér belvárosi közlekedési csomópontja felől biztosított. Innen reprezentatív lépcsősoron jutunk a süllyesztett agórára, mely egyben a Kulturális Központ bejárata. A központ előcsarnoka üvegfödémjével, melyet víz borít, nyílik meg a park irányába, és innen nyílnak előadótermei és kiegészítő funkcionális egységei. Szeparáltan, de a működési közbeni csatolást biztosítva helyezkedik el az étterem, az üzlettér és az intézmény alatti parkoló szint.
A fentiekben ismertetett pályázati koncepció a tervezés fázisai során sokat csiszolódott, de az alapgondolatok és a tervezői szándék az épülettel együtt valósulhattak csak meg.

Szerkezetek:

Az épületszerkezetek alapvetően vasbetonból készültek, a felszíni építmények és az előadótermek acél tartói mellett. A medence alatti egy teret 5 darab 18 méter fesztávú keret biztosítja, kapcsolt üveg fióktartókkal, vonalmentén alátámasztva a 4 rétegű üvegfödémet. Szerkezeti különlegességként említésre méltó az előadók doboz a dobozban megoldása, melyet akusztikai okból a metróvonalak közelsége indokolt.

Anyagok:

Az anyaghasználatot a házban nagyon jellemző építészeti térkapcsolatok determinálták, melyek a kint – bent, a fent – lent mellé- és alárendelt viszonyaira építve kerültek betervezésre.
A rokon, nem ritkán azonos anyagok a belső környezetben kifinomulnak, felületük és színviláguk megváltozik. Jellemzően a mészkő, a fa, az üveg és a fém viszonyba állításai dominálnak.

© www.epiteszforum.hu