FIGYELŐ ÉPÍTÉSZETI DÍJ 2002
www.epiteszforum.hu
Főoldal Irodaházak és igazgatási épületek Turisztikai létesítmények Betonépítészeti Különdíj
1500 m2-nél nagyobb közösségi célú létesítmények 1500 m2-nél kisebb közösségi célú létesítmények
Turisztikai létesítmények
 
Corinthia Grand Hotel Royal
BUDAPEST, ERZSÉBET KÖRÚT 43.
Építészet:

Marosi Miklós

Építtető: IHI MAGYARORSZÁG RT

1. Előzmények:

Többszöri sikertelen kísérletet követően az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt 1997 folyamán a Corinthia Magyarország Befektetés Kft. számára értékesítette a tárgyi ingatlanokat.
Kétfordulós nemzetközi tervpályázat alapján a belsőépítészeti tervezés kivételével minden szakágra kiterjedő tervezéssel a KÖZTI Rt-t bízták meg.
A tulajdonos, a máltai székhelyű CORINTHIA GROUP OF COMPANIES sikeres nemzetközi pénzügyi tendert hírdetett és bonyolított le a finanszírozási kérdések rendezése céljából.
Időközben alapos feltárásokkal, szakértői vizsgálatokkal, s a korábbi jelentősebb átépítések élő tervezőinek segítségével az épület állagának egyre pontosabb képe rajzolódott ki. A tervezéssel párhuzamosan folyó költségelemzés ismeretében 2000 januárjában Megbízó a védett területek (mint a körúti front, valamint a báltermi zóna) kivételével teljes bontás és újra építés mellett döntött.

2. A helyszín ismertetése:

A szálloda tervezési területét DNy-i oldalról az Erzsébet körút, ÉK-i oldalról a Hársfa utca, a DK-i és Ny-i oldalról a zártsorú beépítésű tömb tűzfalai határolják. Speciális telekhatárként az Erzsébet körút 51. számú ház Hársfa utcai frontja tekinthető, ahol szabálytalan telekalakításként a telekhatáron húzódó fal több szintű lakóhelyiségeinek ablakai helyezkednek el.
Az apartman és parkolóház tervezési területét DNY-i oldalról a Hársfa utca, további három oldaláról a zártsorú beépítésű tömb különböző magasságú tűzfalai határolják.
A fürdő az Erzsébet körút 51. számú ház udvara alatti két pinceszinten helyezkedik el.

3. A Grand Hotel Royal építéstörténeti áttekintése:

1894-96 között Id. Ray Rezső svájci származású építész tervei szerint épült a szálloda. Megnyitása a Millenium évében, 1896. május 1-én volt. Az időben Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb szállodája volt, szállodai és vendéglátó helyei a szakma élvonalán belül is az elsők közé tartoztak, írók, festők, zenészek, színészek, újságírók kedvenc helyeivé váltak.
1915-ben Lumiére mozibemutatóját követvén, a báltermet Royal Apolló mozivá építették át.
1945-ben bombatalálatok erősen megrongálták az épületet.
1953-56 között 170 szállodai szobát állítottak helyre.
Az 1956-os forradalom leverésekor az épület kiégett, moziterme súlyosan károsodott.
1957-61 közötti helyreállítás során Janáky István tervei alapján nagyarányú, az eredeti koncepciót érdemben módosító átalakításokat végeztek, a cour d’ honneur-ök összekötő hidas lezárására ekkor került sor.
1959 karácsonyán újra megnyitották a Vörös Csillag filmszínházat, immár Hársfa utcai bejárattal.
1961-ben 367 szobával megnyitják a szállodát.
A szálloda teljes bezárására 1992-ben került sor, a visszakeresztelt Royal Apollo Mozi az 1997 végi bezárásig tovább működött.

4. A beépítés módja:

Telekegyesítés folytán, egy, összefüggő funkcióval kerül beépítésre a terület.
A cour d’ honneur-ös körúti beépítési vonal eredeti karakterének visszaállítását irányoztuk elő, a tömör, udvarokat lezáró összekötő hidak elbontásra kerülnek, az átriumterek tetőszinti lefedéseik, s nappali-éjszakai teljes átlátást biztosító transzparens üvegezésű függőleges falaik révén a szálloda szerves részére integrálódnak.
Az épület földszinti tere mintegy „városi tér”-ként funkcionál, a szállóvendégeken kívül mindenki számára átjárható, vendéglátó egységek, üzletek sokféleségét kínálva.
Megbízó megvásárolta az Erzsébet körút 51. számú ház pinceszintjén elhelyezkedő, évtizedek óta használaton kívül helyezett fürdő területét is, mely eredetileg is a szállodához tartozott.
A fürdő a szállóvendégeken kívül a nagyközönség számára is hozzáférhető szolgáltatást fog biztosítani.
A körúti homlokzat középrizalitjának eredeti megoldású, oktogonális saroktornyai, tetőfelépítménye a bombatámadások során elpusztultak, a helyreállítások során, más, egyszerűsített, olcsóbban megvalósítható megoldás született. E terv az eredeti állapot pontos rekonstrukcióját irányozta elő.
A Hársfa utcai front átellenes oldalán megvásárolt, 2 telek egyesítése révén kialakított telken parkoló és apartman-ház létesül, melyben a szálloda 1. emeleti bál-és konferencia központjához szintben kapcsolódó kiállító-, rendezvény- terem kerül megvalósításra, az utca fölött húzódó zárt, könnyed híd direkt forgalmi kapcsolatot teremt a két épülettömb között.

5. Az épület alaprajz szervezése:

A szállodaépület 1 pinceszinttel, földszinttel, részleges mezzanin beépítéssel, a körúti traktusnál 5 emelet és tetőtérrel, tömbbelsőben 6 emelettel rendelkezik.
A Hársfa utca menti beépítés az RRT előírásai értelmében 3 szakaszra tagolódik, pince, fszt és 6 emeletes, pince, fszt és 1 emeletes („műemléki” szárny), valamint pince, földszint és 4 emeletes kialakítású.
A választott vázszerkezet raszterrendszere az eredeti, bontott épület traktusmélységeihez, illetve szobaszélességének megtartásához igazodik.
Az épület alaprajzszervezése a szálloda eredeti szisztémáját követi, a korábbi, az átriumok szélső traktusainak vendégszobái szellemükben és minőségükben feljavultak, egyenértékű vendégszobák lehetőségét teremtve.
A Hársfa utca menti, középfolyosós elrendezésű szállodai szárny jelentős mennyiségű szobaegység elhelyezését tette lehetővé.
A VIP szalon a körúti mezzanin axisában létesül, s ugyanezen főtengely legfelső szintjén kerül elhelyezésre az elnöki lakosztály.
A fedett átriumok izgalmas belső világot teremtenek, a zajos körút jól hasznosuló belső szigeteivé válnak.
A bálterem fölötti tetőkert, a beépítési vonal öbölszerű visszaléptetése a szűk utca légtérbővülését, az e frontra néző vendégszobák kompenzálását is szolgálja.

6. Alkalmazott anyagok és szerkezetek:

Az 5* fokozat, valamint a környezeti adottságok miatt megkövetelt tartós, időtálló, ugyanakkor magas igényszintű anyagok, szerkezetek, burkolatok kerültek beépítésre.
Megbízó a több mint 100 éves épület korabeli hangulatát kívánja visszaidézni, e célból vásárolta meg az épületet, a bontásra vonatkozó döntését követően is e, a körúti homlokzaton megjelenő világot, nyílásritmust , homlokzattagozást, részleteket kérte számon tervezőtől.
Korunk építéstechnikáját a high tech acél-üveg hidak, falak és az átriumokat fedő tetőfelületek, mintegy kontrasztot képviselő jelekként képviselik.
A 100 év alatti fejlődés forgalomtechnikai okokból a fő rendeltetésű bejáratot a Hársfa utcára terelte, így e, korábban kevésbé díszített homlokzat is a körúttal közel egyenértékű kialakítást igényel.
A tömbbelsőre tekintő szobaegységek miatt a korábbi igénytelen, esetleges udvari homlokzat rangosabb kiképzést kapott.

© www.epiteszforum.hu